Gorsan

Gorsan efter bladslåtter i juni. Foto: Benny Lönn

En botaniskt märklig myr

Gorsan som våtmarken kallas, är en av landets märkligaste källkärr med höga botaniska, hydrologiska och geovetenskapliga värden. Den ligger söder om Valstad i Tidaholms kommun.

Myren består av en sluttande källmyr i en åsgrop, omgiven av mäktiga isälvsavlagringar. Myren får tillförsel av vatten från källor med hög kalkhalt. Detta ger goda förutsättningar för en rik flora. Märkligast är myrbräckan, som anses vara en kvarleva från tiden efter senast inlandsisen. Den har en av sina mycket få sydsvenska växtplatser här området har därför stor betydelse för växtens överlevnad i den här delen av landet.

Här växer också flera olika orkidéer som kärrknipprot, ängsnycklar, och brudsporre men även de till utseendet mer anspråkslösa som spindelblomster och tvåblad. Andra växter som är lätta att känna igen är slåtterblomma, tätört och vattenklöver.

Även mossfloran är mycket rik, med förekomst av bland annat käppkrokmossa och dunmossa. Späd skorpionmossa, spjutmossa, fetbålsmossa, stor fickmossa, kamtuffmossa och huldremossa är andra med fantasifulla namn. Varje år röjs och slås markerna från bland annat bladvass som hotar konkurrera ut ovanliga växter.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Gorsan men tänk på att det inte är tillåtet att plocka och gräva upp växter.

Fakta

Bildat: 1958
Areal: ca 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Tidaholm

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Gorsan ligger cirka 1 mil sydväst om Tidaholm, nordost om vägen mellan Vättak och Valstad. Parkeringsplats finns inte.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.