Ekedalen, Varv

Ekedalen. Foto: Länsstyrelsen.

Litet reservat med många olika träd

Ekedalens naturreservat är ett litet lövskogsområde som anlades på 1870-talet av friherre Reinhold von Essen. I området dominerar bok med dungar av grova träd vid vägen. Här finns också andra trädslag som till exempel alm, ask, lönn och avenbok.

Söder om naturreservatet finns en f.d. kalkstenstäkt. Där mynnar små bäckar på stenbrottets västra sida och bildar små konstgjorda vattenfall. Stenbrottet visar en skärning genom lager som byggts upp under hela den geologiska perioden ordovicium och övre delen av kambrium för 400 miljoner år sedan.

Kring Ekedalen och norrut finns många övergivna täkter av kalksten och alunskiffer som omges av högar med bränd alunskiffer, så kallad rödfyr. Här har funnits dels kalkbruk där alunskiffern användes som bränsle vid kalkbränningen, dels industrier för tillverkning av alun ur skiffern.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Ekedalens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att ta bort eller på annat sätt skada växter inom området.

Fakta

Bildat: 1954, beslut om skötselplan 2008
Areal: ca 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Tidaholm


Get Microsoft Silverlight

 

Så kommer du hit

Ekedalens naturreservat ligger på båda sidor om vägen till Varv, i anslutning till Ekedalens samhälle, som i sin tur ligger väster om väg 48 mellan Skövde och Jönköping.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.