Djupasjön

Vaxnycklar, ängsnycklar och kärrknipprot, Djupasjön. Foto: Örjan Nilsson Länsstyrelsen

Rikkärr med fin flora

Djupasjön ligger ca 8 km nordväst om Tidaholm. Naturreservatet består av rikkärr, fuktängar, lövsumpskog samt löv- och blandskogar på fastare mark.

Rikkärren som finns i området är beroende av det kalkhaltiga vatten som sipprar ut från de grus- och sandformationer som omger Djupasjön. Kalkpåverkan kommer från kambrio-siluravlagringarna på Billingen och Varvsberget.

Fram till 1950-talet hävdades en stor del av området genom slåtter och bete. Under senare år har restaureringsåtgärder genomförts i områdets rikkärr för att gynna den värdefulla flora som finns kvar där. Flera fina rikkärrsarter såsom vaxnycklar, ängsnycklar, blodnycklar, flugblomster och kärrknipprot finns i området. Liksom ett flertal kalkkrävande mossor till exempel käppkrokmossa, källtuffmossa och kalkällmossa.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Djupasjön men tänk på att det inte är tillåtet att

  • Skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar.
  • Störa djurlivet exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbon.
  • Framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Utplantera växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 2017
Areal: 18,3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Tidaholm

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


 Så hittar du hit

Djupasjön ligger cirka 2,5 km öster om Kungslena, och 8 km nordväst om Tidaholm. Från riksväg 26 leder mindre grusvägar fram till naturreservatet. En parkeringsplats och informationstavlor kommer att anläggas i anslutning till naturreservatet.