Veddöarkipelagen

Veddö. Foto: Naturcentrum.
Veddöarkipelagen består av Veddö och flera kringliggande öar och vattenområden. Fina stigar, stränder och badklippor ger rika möjligheter att avnjuta den vackra bohuslänska naturen. Här finns också betesmarker, skalgrusbankar, ljunghedar och lövmarker med artrik och skyddsvärd flora.

Veddöarkipelagen är ett välbesökt rekreationsområde med badvänliga klipp- och sandstränder, fina utsiktsplatser och goda möjligheter till rika naturupplevelser. På Veddö finns flera strövvänliga promenadstigar.

Centrala Veddö utgörs av en höjdplatå med hedar, hällmarker och myrar. På den exponerade västsidan finns klipp- och sandstränder. Här växer bl.a. den ovanliga strandvallmon som blommar i juli till augusti med stora, gula blommor. Ovanför stränderna ligger betade torrängar med bl.a. Sankt Pers nycklar, kattfot och låsbräken.

På öarna finns flera fornlämningar. På Veddös södra udde finns två ansenliga bronsåldersrösen. På Stora och Lilla Köttö finns flera s.k. tomtningar – lämningar efter tidiga bosättningar.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Veddöarkipelagens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon längre än till anvisad besöksparkering (gäller ej fastighetsägare för transport till egen fastighet),
  • ställa upp motorfordon eller husvagn. Förbudet gäller även uppställning för övernattning på parkeringsplats,
  • medföra okopplad hund,
  • campa och tälta,
  • göra upp eld på annan än av förvaltaren anvisad plats,
  • köra vattenskoter,
  • förtöja i naturhamn längre än tre dygn,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 402 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Några km norr om Fjällbacka tar du av från stora vägen västerut mot reservatet.

Karta med serivceinformation

 

Strandvallmo. Foto: Hans Alexandersson.
Strandvallmo. Foto: Hans Alexandersson.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.