Tingvall

Tingvall. Foto: Ingvar Olofsson.

Vackra betesmarker vid Bullaren

Naturreservatet ligger i anslutning till Tingvalls gård, längs Södra Bullaresjöns strand, ca 1,5 mil öster om Tanumshede. Det ligger i en östsluttning som huvudsakligen utgörs av trädklädda betesmarker. Ek dominerar. Det finns gott om gamla och grova träd som har stora naturvärden. Jorden är mullrik. På flera ställen finns djupa och branta ravinbildningar.

I den centrala delen av området finns några tiotal jätteekar, flera med håligheter. Här finns också gott om gamla och grova askar, lindar och björkar.

I strandzonen finns ett fint utvecklat alsockelkärr. Många träd är både gamla och grova.

Området har ett stort värde för landskapsbilden genom sitt exponerade läge i en sluttning i ett mycket naturskönt landskap.

Reservatet utnyttjas för rörligt friluftsliv, dels genom en markerad vandringsled som går genom hela området, dels av kanotister och annat båtfolk.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Tingvall men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar,
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för bär och matsvamp för eget bruk,
  • utplantera växt- eller djurart,
  • störa djurlivet,
  • medföra hund i betesfållorna, förutom då det är uppenbart att inga betesdjur finns i området,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller att göra inskrift,
  • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida annat än på befintlig väg.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 13 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet nås från vägen mellan Tingvall och Sundshult.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 

Lindskål. Illustration: Teresia Holmberg.
Lindskål är en svamp som oftast växer på döda stammar och grenar av lind. Illustration: Teresia Holmberg.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.