Tanumskusten V

Värdefullt kustområde

Naturvårdsområdet Tanumskusten V omfattar Pinnö/Krossholmen/Stora Mansholmen i norr till Dannholmen/Lökholmen/Porsholmen i söder. Landskapet präglas av en nästan kal yttre skärgård med mindre öar. Öarna Pinnö, Otterön och Musön som ligger en bit innanför den yttre skärgården ger lä och skydd för fastlandskusten.

Klippstränder dominerar men här och var finns även block- och sandstränder. I vissa lägen finns välutvecklade strandängar.

Området består av mycket skiftande vattenmiljöer, dels den inre skärgården med djupt inskurna vikar och leror, dels den yttre skärgården med större vattendjup.

De marinbiologiska värdena är ansenliga inom området. Den goda vattencirkulationen och förhållandevis höga vattentemperaturen bidrar till en hög produktion i de grunda vattenområdena. Förekomsten av vidsträckta ängar av sjögräs (Zostera marina) spelar en stor roll. Massproduktion av mikroorganismer, småsnäckor, småkräftdjur, borstmaskar och en mångfald andra ryggradslösa djur är en viktig näringsresurs för högre djur. Den rika näringstillgången gör innerskärgårdens vatten till viktiga rekryteringsområden för stor del av den konsumtionsfisk som fångas efter kusten. Ostronbottnarna hör till de rikaste efter kusten.

Under vår, sensommar och höst utgör de grunda vattenområdena en viktig miljö för stora skaror av rastande vadar- och sjöfåglar. Även häckfågellivet är rikt.

Av botaniskt intresse är bl.a. ängsmarkerna och lövskogarna i skyddade lägen samt välutvecklade strandängar.

Friluftsliv

I området finns god tillgång på stränder med bra bad och möjlighet till båtliv. Friluftslivet har tillgång till service i bl.a. Fjällbacka, Kämpersvik och Grebbestad.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturvårdsområdet Tanumskusten V men tänk på att det inte är tillåtet att

  • utan Länsstyrelsens tillstånd förtöja vid boj. Bojförbudet gäller ej akterförtöjning vid brygga.

Fakta

Bildat: 1995
Areal: ca 4614 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Strandvallmo. Foto: Hans Alexandersson.
Strandvallmo. Foto: Hans Alexandersson.

 Mer om Tanumskusten V

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.