Tanumskusten IV (Gullbringa)

Heden vid Grötet, Gullbringa. Foto: Hans Sandberg.

Öppet landskap

Det öppna landskapet i Gullbringa präglas av hällmarker med inslag av ört- och rishedar. Vegetationen är, särskilt i klåvor och fuktigare stråk, artrik och omväxlande. Granitberggrunden går i dagen inom stora delar av området och här och var förekommer intressanta blockmarker. Fina utsiktspunkter finns över kust och skärgård från Hällsö i norr till Tjurpannan i söder. Området har stor betydelse för friluftslivet med tillgång till bad och strövande.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Gullbringa naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förtöja båt på annan plats än vid brygga eller landstrand,
  • ställa upp husvagn eller husbil eller tälta,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats,
  • omlagra sten på klapperstensfält eller bortföra sten därifrån.

Fakta

Bildat: 1992
Areal: ca 40 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Gullbringa ligger cirka 1,5 km söder om Havstenssund vid havet och farleden in till Havstenssund.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.