Tanumskusten II

Rika badmöjligheter

Öarna ligger norr om Havstensundshalvön. De har en starkt bruten strandlinje med utskjutande halvöar eller uddar och djupt inskurna, grunda vikar. På den exponerade västsidan finns klipp- och blockstränder med enstaka fina små sandstränder i skyddade vikar. Östsidan har mer varierade stränder. Här kan man finna strandängar men också fina sandstränder och branta otillgängliga klippstränder. Flera av strandpartierna är populära badstränder.

Säregen natur

Längs den trevliga gräsbevuxna vägen, som löper över hela ökedjan, kan man uppleva mycket av den säregna natur öarna uppvisar. Längst i söder, på Trossö, finns ett relativt stort tallskogsparti medan öarna för övrigt är skogfattiga. Omfattande trädlösa gräshedar förekommer främst på Kalvö och Lindö. På många håll innehåller den sandiga och grusiga marken kalk av skal vilket gett upphov till en kalkkrävande och intressant vegetation med flera sällsynta växter. Örtrika kalktorrängar utgör dessutom ett vackert inslag i landskapsbilden med ymnig färgprakt.

Slåtterängar och historiska byggnader

På Lindös östsida har lövskog utvecklats på gamla åker- och slåttermarker i skydd av bergknallarna. Här finns på flera håll täta bestånd av ek och hassel med inslag av bl.a. lind, ask och vitoxel. Orkidéer och många andra sällsynta växter finns här. Öarna är bebodda och bebyggelsen är främst koncentrerad till Kalvö och Lindö byar, som bl.a. innehåller ett flertal kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Trossö-Kalvö-Lindö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor, gräva upp växter och bryta kvistar,
  • medföra lös hund,
  • campa,
  • göra upp eld,
  • framföra motorfordon i terrängen, även moped.

Fakta

Bildat: 1990
Areal: ca 3097 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Fast färjeförbindelse saknas men öarna kan nås med taxibåt från Havstenssund eller Resö hamn.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.