Tanumskilen

Tanumskilen. Foto: Hans Sandberg.

Vik för fisk och fågel

Tanumskilen, eller Tannamskilen, ligger några kilometer norr om samhället Sannäs. De norra och östra strandpartierna består av sanka, betade strandängar med en brant lövskogsbevuxen bergssluttning i söder.

Sångsvan. Foto: Erik Landgren.

 En rik undervattensvegetation med bland annat bandtång och olika natingarter gör att området är viktigt för vadare och sjöfågel. Gräsand och kricka förekommer i stort antal, men också knölsvan, sångsvan, bläsand, knipa, ejder och häger finns här.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Tanumskilens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att under tiden 15.3-1.7 utan särskilt tillstånd av Länsstyrelsen beträda eller vistas inom området.

Fakta

Bildat: 1969
Areal: ca 49 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Från vägen mellan E 6:an och Sannäs tar man av mot Raftötången. Denna väg går längs med Tanumskilen.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.