Sannäsfjordens alskogar och betesmarker

Sannäsfjordens alskogar och betesmarker. Foto: Ingvar Olofsson.

Stränder med skog och betsmark

Naturreservatet ligger söder om Sannäs samhälle och kant i kant med naturreservatet Tanumskusten III (Sannäsfjorden).

Reservatet omfattar ett strandområde längs Sannäsfjordens sydöstra del. Stora delar har tidigare varit betade utmarker med inslag av mindre inägomarker vid torp. Idag dominerar klibbalskog. I öster övergår lövskogen i slutna tallbestånd.

Längs stranden finns en smal strandäng, med inslag av t.ex. bladvass. Inom delar av klibbalskogen finns väl utvecklad sockelbildning.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till naturreservatet Sannäsfjordens alskogar och betesmarker men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil,
  • elda,
  • störa djurlivet,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Fakta

Bildat: 2002
Areal: ca 11 hektar
Naturvårdsförvaltare: Tanums kommun
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Området är ett kommunalt naturreservat

 

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet ligger söder om Sannäs och nås från landsvägen.

 

Mer om Sannäsfjorden

Tanumns kommun information om kommunala naturreservat 

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.