Otterön

Välbesökt ö

Otterön har många bra naturhamnar för fritidsbåtar och är kanske ett av de mest välbesökta öreservaten i Bohuslän. Speciellt på den östra delen av ön finns skyddade ankrings- och angöringsplatser med S. Dyvik som den främsta naturhamnen. Ön är lättillgänglig och omtyckt som strövområde. Ett flertal stigar genomkorsar ön och erbjuder promenader i rofyllda och på många håll pastorala miljöer.

Rik flora

Växtligheten på Otterön är mycket rik, bl.a. tack vare de kalkhaltiga jordarna. På ön påträffas åtskilliga orkidéarter, t.ex. Jungfru Marie nycklar, ängsnycklar, brudsporre, honungsblomster och tvåblad. Rika lövskogsområden inramar dalsidornas branter på många håll. För övrigt karaktäriseras Otterön av omfattande hällmarker med ljunghed.

Fornlämningar

Två intressanta fornlämningar finns på ön. Omkring 400 meter nordost om öns högsta punkt ligger ett stort bronsåldersröse. Nära den nordöstra spetsen av ön finns en kopia av en märklig runsten med den längsta urnordiska runskrift som påträffats.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Otteröns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor och gräva upp växter,
  • medföra lös hund,
  • campa,
  • göra upp eld,
  • skräpa ned med glas, plåt, plast, papper och annat avfall,
  • störa fågellivet, exempelvis genom att under häckningstid fotografera eller filma fåglar och fågelbon på nära håll.

Fakta

Bildat: 1967
Areal: ca 629 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Otterön ligger sydväst om Grebbestad och är den största ön i det skärgårdsområdet. Till ön kommer man enklast med taxibåt från Grebbestad och sommartid görs regelbundna turer till ön.

Naturreservatsbroschyr

 

Martorn är en sällsynt art på sandiga stränder. Foto: Kaisa Malmqvist.
Martorn är en sällsynt art på sandiga stränder. Foto: Kaisa Malmqvist.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.