Norra Ejgde randlövskog

Norra Ejgde randlövskog. Foto: Ingvar Olofsson.

Randlövskog med ovanliga landsnäckor

Norra Ejgde randlövskog är belägen vid östra delen av Bryggeberget, nordöstra Hamburgsund. Randlövskogen ligger mellan en ostvänd bergsbrant/bergvägg, en mindre grusväg och en åkermark i öster. Klapperstenssluttningar förekommer.  

Träden domineras av medelgrova till grova almar med inslag av enstaka mycket grova träd. Här växer även liguster, hassel, olvon, gullviva, trolldruva och rikligt med blåsippa.

Randlövskogen ligger i en starkt skalgruspåverkad jordmån där två äldre skalgrusuttag finns. Skalgruset, en hel del block och den relativt slutna skogen gynnar förekomsten av landlevande snäckor. Här finns bland annat smalgrynsnäcka och sidensnäcka.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Norra Ejgde randlövskog men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande,
  • utplantera växt- eller djurart,
  • göra upp eld; förbudet avser inte användning av stormkök eller motsvarande,
  • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur. Föreskriften gäller ej jägare med jakträtt vid jakt.

Fakta

Bildat: 2013
Areal: 0,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Tanums kommun, Tekniska nämnden
Kommun: Tanum


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Naturreservatet ligger strax norr om Hamburgsunds samhälle. Det nås via vägen ut mot Strandbacken, i Hamburgsund.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Smalgrynsnäcka
Smalgrynsnäcka – Vertigo angustior Jeffreys. Teckning: Barbara Landelius, Naturhistoriska Museet.