Mårtensröd

Artrik ravin

Området är litet och ligger vid Södra Bullaresjöns östra strand. Det är en ravin i lövskogsmiljö med ovanligt rik flora för Bullareområdet. I ravinen rinner två mindre bäckar som flyter samman en bit ovanför sjöstranden. Den örtrika urskogsartade lövlunden domineras av björk, ek och al. Vissa partier kan karaktäriseras som ren hasselskog. Flera av lövträden är grova och åldriga. En lång rad intressanta lundarter finns här, t.ex. blåsippa, trolldruva och lundbräken.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Mårtensröds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • campa,
  • elda,
  • störa djurlivet,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 2 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Närmsta allmänna väg är den som går utefter sjön Södra Bullarens östra sida. Informationstavlor finns vid reservatets gräns.

 

Blåsippa. Foto: Länsstyrelsen.
Blåsippa.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.