Kragenäs

Kragenäs naturreservat utgörs av grunda havsvikar, betesmarker, lövskogar och strandängar.

Viktig fågellokal

Naturreservatet omfattar strand- och vattenområden kring Galtöleran som har stora naturvärden. Området med sin grunda botten och sitt rika marina växt- och djurliv, är ett betydelsefullt näringsområde för sim- och vadarefåglar. Mest iögonenfallande för besökaren är kanske den ekhage som ligger alldeles intill Kragenäs gård. Här finns mycket grova lövträd - en bristvara utmed Bohuskusten. I de åldrande träden trivs sällsynta insekter, bland annat den sällsynta läderbaggen. Inom reservatet finns också en mycket fin gammal kusttallskog. På klipphällarna vid stranden norr om parkeringsplatsen finns ett lämpligt ställe för fågelobservationer. I anslutning till naturreservatet har Göteborgs scoutdistrikt en lägerplats.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Kragenäs naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats,
  • framföra motordrivet fordon utanför allmän väg,
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil,
  • medföra ej kopplad hund,
  • samla vedlevande insekter.

Fakta

Bildat: 1999
Areal: ca 340 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Naturreservatet ligger på Tanumskusten, strax söder om Galtö, ungefär mitt emellan Strömstad och Grebbestad. Det nås via vägen ut mot Resö.

Karta med serviceinformation

 

Gulpudrad spiklav. Foto: Andreas Furustam.
Gulpudrad spiklav växer främst på barken av gamla jätteekar. Foto: Andreas Furustam.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.