Klättas betesmarker

Klättas betesmarker. Foto: Ingvar Olofsson.

Varierat reservat vid kusten

Naturreservatet Klättas betesmarker utgörs av betesmarker, randskogar, hällmarker och strandområden, invid Tannamskilen. Växter som du kan hitta inom reservatet är t.ex. darrgräs, blåsippa, brudbröd, gullviva och prästkrage.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till naturreservatet Klättas betesmarker men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon om inte annat framgår av skötselplanen,
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil,
  • elda,
  • störa djurlivet,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Fakta

Bildat: 2002
Areal: ca 13 hektar
Naturvårdsförvaltare: Tanums kommun
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Klättas betesmarker är ett kommunalt naturreservat.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet kan nås från vägen ut mot Raftötången.

 Mer om Klättas betesmarker

Tanums kommun om kommunala naturreservat.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.