Jorefjorden

Jorefjorden i augusti 2012. Foto: Ingvar Olofsson.

Grunda bottnar och kalkgynnad flora

Jorefjorden ligger mellan Hamburgsund och Fjällbacka. Den är en grund, bred havsvik med omgivande strandängar. I fjorden mynnar Jorälven från sydost och Träsvallälven från nordost. De grunda näringsrika bottnarna är en förutsättning för ett rikt fågelliv. Här finns till exempel gräsand, kricka, bläsand, sångsvan, knipa och rödbena.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Jorefjorden men tänk på att det inte är tillåtet att

  • för annan än markinnehavare, jordbruksarrendator eller deras folk att utan särskilt tillstånd av Länsstyrelsen under tiden 1 april-15 juli färdas eller uppehålla sig inom del av reservatet.

Fakta

Bildat: 1969
Areal: ca 74 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Området kan nås från vägen mellan Hamburgsund och Fjällbacka.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.