Falkeröds lindskog

Blåsippa. Foto: Länsstyrelsen.

Tätortsnära reservat

Naturreservatet Falkeröds lindskog ligger i omedelbar närhet till Grebbestads samhälle, i anslutning till Falkeröds hembygdsgård. Reservatet utgörs av randskog i en ostsluttning på en gammal klapperstenstrand. Förekomsten av block är mycket riklig. Floran antyder att det finns skalgrus i marken.

Linden dominerar och det finns inslag av gamla och grova träd. Här finns växter som blåsippa, gullviva och Sankt Pers nycklar. Fåglar som observerats i området är bl.a. större hackspett och gröngöling.

Naturreservatet besöks flitigt av vandrare på Falkerödsleden som går genom området.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till naturreservatet Falkeröds lindskog men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon. Motordrivet fordon får dock framföras på grusvägen och parkeringen i naturreservatets norra del,
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil,
  • elda,
  • störa djurlivet,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Fakta

Bildat: 2002
Areal: ca 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Tanums kommun

Falkeröds lindskog är ett kommunalt naturreservat.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Falkeröds lindskog ligger i anslutning till Grebbestads samhälle.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 

Mer om Falkeröds lindskog

Tanumns kommun information om kommunala naturreservat