Holmaberg

Berg med speciell berggrund

Holmaberget är en liten bergknalle som skiljer sig från den omgivande gnejs-berggrunden. Berget utgörs här av hyperit. Växtligheten är därför mycket artrikare på Holmaberget än i det omgivande landskapet. I sluttningen mot väster växer lind, ek och hassel. På krönet växer mängder med liljekonvalj. I den östliga branten växer alm och lönn. Här finns också kransrams, getrams, trolldruva och desmeknopp.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Holmaberg men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ta bort eller på något sätt skada träd, buskar och växter inom området,
  • tälta,
  • elda,
  • skräpa ned.

Fakta

Bildat: 1964
Areal: ca 0,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Svenljunga


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Holmaberg ligger nordost om Östra Frölunda, i närheten av Borryd.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.