Fegen

Fegen. Foto: Svante Hultengren.

Populärt kanotvatten

Sjön Fegen anses som en av södra Sveriges mest skyddsvärda sjöar och är en av de större sjöarna i sydvästra Sverige. Fegen ligger i tre län och tre olika kommuner.

Naturreservatet omfattar såväl sjön Fegen som omgivande skogar. Barrskog omsluter sjön men på en del platser öppnar sig landskapet kring gårdar och hagmarker och det är även här det finns fina lövskogsbestånd med bok och andra lövträd. Fegen med angränsande sjöar som Spaden, Svansjön och Kalvsjön har gott om små skyddade vikar, utskjutande uddar och ett 70-tal öar och skär öar och uddar vilket gjort dem till populära kanotvatten. Här finns också ett system med iordningställda lägerplatser där man kan övernatta.

Sjön är näringsfattig och har ett största djup på 38 meter. Årligen utförs kalkning för att hindra sjön att bli försurad. Fegen avvattnas via Svansjöarna till Kalvsjön och sen vidare ner via Lillån till Ätran.

I sjön finns den omtalade vårlekande siklöjan som här har sin enda förekomst i Sverige. Förutom denna finns ytterligare 16 fiskarter i sjön, nämligen gädda, abborre, gös, gers, bergsimpa, storsik, siklöja, mört, sarv, braxen, björkna, ruda, benlöja, sutare, lake och ål. Fågellivet är rikt och här häckar såväl fiskgjuse som storlom.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Fegen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • under tiden 1 april - 31 juli färdas eller uppehålla sig inom fågelskyddsområde,
  • under tiden 1 april - 31 juli på sjön Fegen framföra motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop,
  • göra upp eld annat än på anvisade platser,
  • tälta eller ställa upp husvagn utom på platser som anvisats av förvaltaren (där får man campa i högst två dygn) 

Fakta

Bildat: 1980. Nytt beslut 2010
Areal: ca 3165 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Svenljunga

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Fegenområdet ligger i sydöstra delen av Svenljunga kommun och gränsar till Halland och Småland.

 

Storlom. Foto: Erik Landgren.
Storlom. Foto: Erik Landgren.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.