Bjällermossen

Bjällermossen. Foto: Peter Wirdenäs.
Bjällermossen ligger intill kommungränsen mot Tranemo kommun, strax väster om Sjötofta, och ingår i myrkomplexet Hästömossen. I naturreservatet ingår en mosaik av kärr, sumpskog och barrblandskog.  Hjortronblom, orre och gamla senvuxna tallar är några av sevärdheterna i området.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Bjällermossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • utplantera växt- eller djurart.

Föreskrifterna ovan gäller inte när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel.

Fakta

Bildat: 2011
Areal: ca 55 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Svenljunga

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Naturreservatet är i dagsläget inte skyltat men nås lättast via skogsväg norrut från Norra Ingärdesbo, som ligger väster om Sjötofta.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.