Västra Råssö-Kockholmen

Kockholmen. Foto: Svante Hultengren.

Länsstyrelsen arbetar för att naturreservatet Västra Rossö - Kockholmen får ett nytt beslut. Själva Kockholmen tillhör sedan 2009 Kosterhavets nationalpark. Naturreservatets nya namn blir Västra Rossö. Förslag på nytt beslut och skötselplan har varit ute på remiss, beslut väntas under hösten 2015. Det gamla reservatsbeslutet gäller tills vidare.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Västra Råssö-Kockholmens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld annat än på platser som förvaltaren anvisar,
  • tälta eller uppställa campingvagn,
  • framföra motordrivet fordon (vartill även räknas moped) inom reservatets landområden. 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Från Strömstad väg 176 söderut tar du av mot Råssö.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.