Strömsvattnet

Strömsvattnet. Foto: Svante Hultengren.

Viktig fågelsjö

Strömsvattnet är en näringsrik slättsjö med rik vass-, säv- och starrvegetation. Sankmarkerna ger förutsättningar för ett varierat fågelliv, främst änder och vadare, som här har bra rast, uppehålls- och häckningsplatser. Häckande arter är bl.a. skäggdopping, sothöna, rörhöna, gräsand och rödbena. Den exklusiva vattenrallen häckar också i reservatet och i vass- och sumpskogspartierna träffar man på en rad småfåglar som sävsparv, rörsångare och sävsångare.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Strömsvattnets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • medföra lös hund,
  • campa.

Fakta

Bildat: 1972
Areal: ca 196 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Strömsvattnet ligger söder om den norra infarten till Strömstad. För besökare finns i norra delen av reservatet en parkeringsplats i anslutning till E6. En stig härifrån leder till en lämplig observationsplats.

Karta med serviceinformation

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.