Saltö

Saltö. Foto: Anders Tysklind
Längst västerut i Tjärnöarkipelagen ligger Saltö. Detta är ett av länets mest populära reservat för bad, fiske och vandringar.

Större delen av Saltö är ett kuperat, skogbeväxt område. Kulturmarkerna, mest fårbetade hagar, finns på den norra delen av ön.

Geologiskt intressant

Berggrunden består mest av granit. Särskilt  intressant är en rombporfyrgång på västsidan, som sträcker sig vidare söderut  till Smögenområdet.

Ursprunglig kustskog

Tallskogen breder ut sig över hela ön fram till stränderna, som är mycket utsatta för havsvindarna.

Denna typ av ursprunglig kusttallskog, som klarar exponerade lägen finns bara i norra Bohuslän.

På havsstranden lever de fridlysta arterna martorn och ostronört. 

Gammelskog och havsstrand ger här möjlighet att samtidigt se och höra spillkråka och labb, något av en ornitologisk upplevelse.

Stora möjligheter till friluftsliv

Badstränder av högsta klass, skogspromenader och sportfiske från klipporna i väster gör Saltö till ett av de mest besökta reservaten i länet. Inte minst att fara landsvägen dit över sunden i Tjärnö-arkipelagen med alla dess utsikter är en skönhetsupplevelse.

Pröva snorkelleden!

Välkommen att pröva Saltös snorkelled, en naturstig under vattnet. Snorkelleden är cirka 200 meter lång och ligger på 1-1,5 m djup. En blåfärgad lina på botten leder dig runt till åtta informationsskyltar under vattnet. Två bojar, vid start och mål, visar var i vattnet du hittar snorkelleden. Det finns även en informationsskylt på land och skyltar visar vägen till snorkelleden från Saltö parkeringen. Läs mer om snorkelleden på Kosterhavets webbplats.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Saltö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva upp växter,
 • tälta, övematta i eller ställa upp husvagn/husbil i hela naturreservatet samt på anordnad parkeringsplats,
 • under tiden l juli-15 augusti parkera under längre sammanhängande tid än ett dygn,
 • parkera annat än på av Länsstyrelsen särskild anordnad parkeringsplats,
 • medföra ej kopplad hund under tiden l mars-l sept,
 • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisade och iordningställda platser,
 • cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
 • föra bort eller omlagra sten,
 • förtöja och ankra i naturhamn på samma plats mer än 2 dygn i följd,
 • tomgångsköra motor och använda motordrivet laddningsaggregat,
 • starta eller landa med luftfarkost.

Fakta

Bildat: 2011 (ursprungligt beslut 1966)
Areal: ca 396 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Saltö ligger utanför Tjärnö.

 Bilder från Saltö

Du kan hitta fler bilder från Saltö naturreservat på Facebook:

Saltö naturreservat - en del av Kosterhavet

Saltö - en sommardag

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.