Orrevikskilen

Orrevikskilen. Foto: Lars-Peter Lindh.

Rikt fågelliv

Orrevikskilen är en grund havsvik med ett djup under 50 cm. I det inre av kilen finns vidsträckta havsstrandängar som översvämmas vid högvatten. Strandängarna betas av nötkreatur. Kilen och angränsande strandängar är goda rastplatser för flyttande sim- och vadarfåglar. Även häckfågelfaunan är individrik med bl.a. tofsvipa, rödbena och gravand. I kilens mynning ligger den lilla ön Flatskär, som tidigare varit betesmark.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Orrevikskilens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • medföra lös hund,
  • campa.

Fakta

Bildat: 1972
Areal: ca 98 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Orrevikskilen ligger intill vägen E6 - Råssö.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.