Nötholmen

Nötholmen. Foto: Jennie Niesel.
Nötholmen har genom tiden varit ett utflyktsmål för många Strömstadsbor. Här finns det flera utmärkta platser för bad.

Området har ca 3 km natursköna stigar i omväxlande skog och strandnära miljöer. Nötholmen kan även erbjuda handikappvänliga naturupplevelser i form av rullstolsanpassade stigar i strandnära miljöer.

På Nötholmen finns två utpekade rastplatser, i den västra delen finns ett vindskydd med möjligheter att grilla. Den andra rastplatsen är i östra delen av ön, rastplatsen är av enklare modell men även här finns möjligheter att grilla. I denna del av Nötholmen kan man också finna spår och lämningar efter Karl XII :s belägring mot Norge.

Landskapet är varierat med karga hällmarker, tallskog, kalkpåverkade blandskogar med inslag av mindre sumpskogar. Längs stränderna finns några smala strandängar som omväxlar med klippiga stränder. Floran är inte speciellt rik, men anmärkningsvärt är förekomst av bohuslind.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Nötholmen men tänk på att det inte är tillåtet att

 • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats.
 • tälta, ställa upp husvagn/husbil.
 • vistas inom område som är särskilt utmärkt på kartan.
 • bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda.
 • stående eller i kullfallna träd och buskar.
 • plocka eller samla in kärlväxter eller gräva upp, mossor, lavar och svampar, med undantag från matsvampar och bär för eget bruk.
 • störa djur och fågellivet genom att klättra i boträd eller fånga och insamla ryggradslösa djur eller på annat sätt störa djurlivet.
 • medföra ej kopplad hund, med undantag av skyddsjakt som kräver drivande eller stötande hund för att söka skadat vilt.
 • framföra motordrivet fordon, cykla och rida i terrängen eller på anpassade naturstigar.
 • sätta upp skyltar, plakat, affisch eller liknande.
 • tippa avfall typ trädgårdsavfall skräp eller dylikt inom området

Fakta

Bildat: 2008
Areal: 31 hektar
Naturvårdsförvaltare: Strömstads kommun
Kommun: Strömstad

Nötholmen är ett kommunalt naturreservat.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Nötholmen ligger nära Strömstad centrum i anslutning till Kebal.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.