Halle-Vagnaren

Halle-Vagnaren. Foto: Birger Johansson.

Kust och gammal vresig tallskog

Längs Hogdalsnäsets västsida reser sig mäktiga bergsformationer. Vid Halle-Vagnaren ligger högsta punkten 120 meter över havet, och berget stupar här brant ned i Singlefjordens djupränna. Riktigt gammal och orörd skog finns bara kvar på ett fåtal platser längs Bohuskusten, och den kanske mest urskogslika tallskogen finner man här på Halle-Vagnaren. Tallen har påtagligt anpassat sig till kustklimatets salt- och vindpåverkan, och många träd är utformade som extrema vrestallar.

Berggrunden i området utgörs av bohusgranit. Inlandsisen har slipat och rundat av berget, och på många ställen syns tydliga minnesmärken efter istiden som isräfflor och jättegrytor.

Vegetationen på Halle-Vagnarens höjdpartier utgörs fr.a. av hällmarkstallskog. Trädåldrar på långt över 300 år har uppmätts hos såväl granar som tallar. Den nästan orörda skogen har närmast karaktären av tallurskog.

Sluttningen mot Vagnsjö och söder därom kontrasterar starkt mot den annars så karga terrängen, och vegetationen är här lundartad, även om avverkning utförts närmare sjön. Lövinslaget är stort och fältskiktet är rikt med flera mindre vanliga arter som lundslok, skogssvingel och trolldruva.

Exempel på fåglar som häckar i området eller regelbundet påträffas där är berguv, spillkråka och trädlärka.

Halle-Vagnaren kan knappast sägas vara särskilt lättillgänglig. Belöningen för mödan i de branta sluttningarna får besökaren genom den spännande naturen och den hänförande utsikten från toppen.

Kulturhistoriskt intressanta rester av en transportanläggning, i form av en ränna avsedd för is till kylning inom bl.a. fiskindustrin, finns i den skarpa dalgången från Vagnsjö västerut till Singlefjorden.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Halle-Vagnaren men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada berg, sten eller jord genom att borra, hacka, gräva eller liknande,
  • framföra motordrivet fordon,
  • göra upp eld,
  • tälta,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • samla in växter eller djur,
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle,
  • medföra okopplad hund,
  • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll.

Föreskrifterna utgör dock inte hinder för plockning av bär och matsvamp för egen konsumtion.

Fakta

Bildat: 2005
Areal: ca 122 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Strömstad


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Halle-Vagnaren ligger vid kusten ca 15 km norr om Strömstad tätort och ca 5 km väster om Hogdals kyrka.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.