Capri

Capri. Foto: Lars-Peter Lindh

Bad i vacker natur

Området utgör en karaktäristisk del av det relativt skogfattiga skärgårdslandskapet. På hällmarkerna mot Långörännan finns en sparsam vegetation med framför allt ris och lavar. Med klipp- och sandstränderna finns goda förutsättningar för bad, vilket gör Capri livligt besökt under badsäsongen. Intill reservatet finns en större anläggning för fritidsboende samt en båthamn och en avgiftsbelagd bilparkering.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Capri naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta,
  • ställa upp husvagn,
  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld på annat än av förvaltaren iordningställd plats. 

Fakta

Bildat: 1978
Areal: ca 12 hektar
Naturvårdsförvaltare: Strömstads kommun
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Naturreservatet Capri är beläget på fastlandet nordväst om Strömstad vid Långörännans nordliga del. Området nås lätt med bil. Det närbelägna Seläter har bussförbindelse.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.