Älgöleran

Grunda havsvikar

Älgöleran och Mjölkarekilen är två mycket grunda havsvikar som ligger i anslutning till Styrsholmen och Rundö, nära Råssö i Strömstads kommun.

Området har stor betydelse som reproduktions- och näringsområde för många fiskarter. Det har också stora värden när det gäller fågellivet.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Älgölerans naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att

  • utan länsstyrelsens tillstånd under tiden 1.4-15.7 uppehålla sig på område på fastigheten Långö 1:25.

Fakta

Bildat: 1982
Areal: ca 310 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Naturvårdsområdet nås via vägen till Råssö. Naturvårdsområdet ansluter till naturreservatet Nöddökilen.

Karta med serviceinformation

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.