Stenungsundskusten

Hakefjorden. Foto: Naturcentrum.

Skydd för vattenområdet

Naturvårdsområdet Stenungsundskusten omfattar framförallt vattenområdet från Stenungsund och söderut. De kustnära havsområdena i Stenungsunds kommun kan till stor del betecknas som grundområden. De grunda bottnarna har stor betydelse för växt- och djurliv. De utgör lek- och uppväxtområde samt näringsplats för ett stort antal fiskarter. Under vår och höst utgör grundområdena med anslutande strandängar viktiga rastplatser för flyttande vadare och sjöfågelarter.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till Stenungsundskustens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förtöja på annan plats än vid brygga eller landstrand,
  • uppställa campingvagn utanför befintlig campingplats,
  • medföra okopplad hund under tiden ¼ - 15/6 i Kyrkeby kile och Källsby kile samt på öarna Ramsön, Keholmen, St Dagsholmen, L:a Dagsholmen, Skutholmen, Stenholmarna, Lindholmen, Mellanholmen, Bärby holme, Norums holme, L:a Snöholmen, St Snöholmen, Kåkenäs holme, Porsholmen och Ulkholmen.

Fakta

Bildat: 1988, nytt beslut 2013
Areal: ca 1820 hektar
Naturvårdsförvaltare: Stenungsunds kommun
Kommun: Stenungsund

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Området kan nås från Stenungsund, Stora Höga och Jörlanda. Det kan också nås från sjösidan.

 Content Editor