Södra Stenungsön

Södra Stenungsön. Foto: Svante Hultengren, Naturcentrum AB.
Södra Stenungsön är ett kommunalt naturreservat i Stenungsunds kommun. Det tillkom som en del i arbetet med tätortsnära natur.

Här finns kommunens mest besökta grönområden och förutom badplatsen som kallas för Hawaii finns ytterligare en badplats norr om bron samt strövområden i barrblandskogar.

Södra Stenungsön hyser en bitvis rik flora, särskilt utmed grunda stränder och på översilade, näringsrika klippor (sydligaste delen). Dessutom finns i stora delar av området en karg, klippdominerad miljö beväxt med äldre tallskog. Även kring badplatsområdet finns inslag av gamla, högväxta tallar. Den här miljön är starkt kännetecknande för hur det sett ut i det här området sedan lång tid tillbaka, men igenväxningen med tall, enbuskar, slån och nyponros har gått ganska långt, särskilt på näringsrika och strandnära marker.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Börs flåg men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gräva upp plantor,
  • förtöja på annan plats, t ex boj, än vid boj eller landstrand,
  • ställa upp husvagn eller tälta,
  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser.

Fakta

Bildat: 2011
Areal: ca 65 ha
Naturvårdsförvaltare: Stenungsunds kommun
Kommun: Stenungsund  

Delar av naturreservatet är Natura 2000-område.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Ta vägen från Stenungsund mot Tjörn till Stenungsön. Vid Stenungsbaden tag av mot söder till parkeringsplatsen.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.