Rördalen

Gammal granskog

Området består till större delen av en nordbrant som sluttar ned mot Rördalsån och utgörs av en gammal granskog med rik vegetation. Skogen växer på kalkpåverkad mark med bl.a. översilande källvatten.

Ovanlig växtlokal

Det är framför allt kryptogamfloran som tilldrar sig ett stort intresse. Topografin och hydrologiska faktorer gynnar ett flertal arter inom grupperna mossor, svampar och lavar. På lodytor och block samt i den grovstammiga granskogen finner man den sällsynta skirmossan samt skuggkvastmossa och stor bandmossa. Svampfloran företräds av sällsyntheter som granvaxskivling, diskvaxskivling samt spindelskivlingen Cortinarus napus, som bara är känd härifrån i länet. Stigar eller andra anläggningar för friluftsliv saknas.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Rördalens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor och gräva upp växter, förbudet gäller även kryptogamer (mossor, svampar, lavar, ormbunkar),
  • göra upp eld,
  • tälta,
  • rida.

Fakta

Bildat: 1993
Areal: ca 13 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Stenungsund

 

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Rördalens naturreservat är beläget cirka 3 km öster om Spekeröd, strax intill vägen mot Ålevatten.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservta

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.