Ranebo lund

Mussellav. Foto: Mikael Stenström.

Rik botanisk lokal

Ranebo lund har tidigt uppmärksammats för sina stora botaniska kvaliteter. Lundområdet är begränsat till en relativt smal zon mellan ett mäktigt bergsparti i söder och kulturmarker i norr. Att ett lövskogsområde bestående av ädellövträd och en ovanligt rik lundvegetation finns här i det relativt karga och artfattiga Svartedalsområdet verkar lite märkligt. Förklaringen är den rika förekomsten av kalkspat i gnejsgrunden. Skogen har varit förskonad från avverkningar.

Drygt ett par hundra kärlväxter är noterade varav flera exklusiva för länet, t.ex. häxört, ramslök, sårläka, myskmadra, underviol, lundviol, nästrot, skogssvingel och storgröe. Området är också rikt på lavar t.ex. örtlav och mussellav.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Ranebo lunds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motorfordon,
  • tälta,
  • elda,
  • störa djurlivet,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • medföra okopplad hund,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Stenungsund

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Området är lättillgängligt via småvägar från Kode eller Jörlanda.

Karta med serviceinformation

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.