Ramsön med Keholmen

Gammalt kulturlandskap

Ramsön består av två flacka, långsmala bergsryggar sammanbundna av en sandavlagring. Områdets gnejsberggrund präglar ön genom sprickor och grunda korsande dalgångar. Reservatet är präglat av odling och kulturinflytande, där all mark på lera och sand utnyttjas som åker och betesmark. Ramsön uppvisar ett i Bohuslän helt unikt och ålderdomligt kulturlandskap.

Betande djur

För att bevara landskapets skönhetsvärden och dess flora, betas strandängar, hedmarker och ängslyckor av får och nötkreatur.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Ramsön med Keholmen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa,
  • framföra motorfordon,
  • bryta kvistar, plocka blommor, gräva upp växter,
  • göra upp eld,
  • medföra lös hund,
  • skada eller störa djurlivet,
  • skräpa ned med glas, papper, plast, avfall eller annat.  

Fakta

Bildat: 1968
Areal: ca 241 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Stenungsund

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Ramsön och Keholmen ligger i Hakefjorden väster om Jörlanda. Till reservatet finns inga reguljära båtförbindelser.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.