Anneröd-Hogsäm

Anneröd Hogsäm. Foto: Tord Wennerblom.

Stora lövskogar med ek och bok

Anneröd-Hogsäms naturreservat är ett större sammanhängande lövskogsområde, som ligger ca 4 km nordost om Bovallstrand, i norra delen av Sotenäs kommun. Ek dominerar på bergssidorna och bok i dalgångarna. Bokskogen anses vara Sveriges nordligaste, spontant uppkomna. Det finns indikationer på att skogen har lång kontinuitet.

I centrala och södra delen av området finns skaljord, vilket ger en rik flora. Här kan du t.ex. hitta trolldruva, ormbär, gullviva och blåsippa. Även lavfloran och svampfloran är rik i området.

Värden för friluftslivet

Bokskogen är ett populärt utflyktsmål, speciellt på grund av sin vackra bokskog. Även omgivningarna är utmärkta strövområden. En del av Soteleden går genom området. Ett rastställe med vindskydd samt en övernattningsstuga finns inom området. Delar av Torparslingan, en kulturstig med torpargrunder ligger inom reservatet.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservat Anneröd-Hogsäm men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon, förutom vid uttransport av jaktbyte,
  • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gället inte plockning av bär, vitsippor (då arten är lätt att känna igen och inte hotas av insamling) och matsvamp för husbehov,
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle,
  • medföra hund som inte är kopplad. Förbudet gäller ej vid jakt och inte för markägare under den tid på året som hundar kan hållas lösa enligt lag,
  • cykla eller rida. Ridning är tillåten för markägarna inom reservatet under förutsättning att det är för privata ändamål och inte i kommersiellt syfte samt att stigsystem och naturvärden inte skadas,
  • campa på andra än anvisade platser.

Fakta

Bildat: 2004
Areal: ca 97 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Sotenäs


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Anneröd-Hogsäm nås från väg 171 mellan Hunnebostrand och Askum.

Karta med serviceinformation

 

Blåsippa. Foto: Länsstyrelsen.
Blåsippa

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.