Åby

Åbyfjorden. Foto: Svante Hultengren.

Turistobjekt med utrotningshotade djur

Naturvårdsområdet Åby utgörs av ett strandparti längs västsidan av Åbyfjorden. I den kuperade terrängen med omväxlande miljöer som barr- och lövskog, bäckraviner samt bergspartier med rasbranter har man uppfört en anläggning för utrotningshotade djur. En del av anläggningen är mot avgift öppen för allmänheten. Här kan besökare få se många exotiska djur, alla på gränsen till utrotning. Även inhemska djurarter som utter, lodjur, fjällräv och järv ingår i detta räddningsprojekt, där yttersta avsikten är att genom uppfödning och utplantering stärka vilda stammar av respektive art. Anläggningen har blivit känd under namnet Nordens Ark och är unik för Sverige.

Lång kulturhistoria

Området har också stora kulturhistoriska värden genom fornlämningar, kulturlandskap och bebyggelse. Åby säteris nuvarande manbyggnads äldsta del uppfördes troligen på 1720-talet, men säteriet finns nämnt i dokument från 1300-talet.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturvårdsområdet Åby men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa,
  • medföra okopplad hund,
  • rida annat än på grusad väg.

Fakta

Bildat: 1989
Areal: ca 64 hektar
Naturvårdsförvaltare: Stiftelsen Åby Avelscentrum
Kommun: Sotenäs

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Läget invid allmänna vägen mellan Gläborg och Kungshamn gör området lättillgängligt.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.