Ulveksbackarna

Ulveksbackarna. Foto: Skövde kommun.

Kulligt tätortsnära landskap

Ulveksbackarna ligger på Billingssluttningen i norra delen av Skövde tätort. Det är ett utpräglat kamelandskap med kraftiga kullar och sänkor, som bildades i samband med senaste inlandsisens avsmältning. Nivåskillnaderna mellan de högsta topparna och de djupaste sänkorna är som mest cirka 30 meter.

Vegetationen domineras av ek och björk samt hassel. Även fågelbär, hägg, lind och skogsolvon förekommer. Växter som du kan hitta är exempelvis vitsippa, tandrot, vårärt och rödblära. Områdets närhet till stadsbebyggelsen gör att det har en stor betydelse som närströvområde.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Ulveksbackarna men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada eller borttaga träd, buskar eller andra växter,
  • tippa trädgårdsavfall,
  • medvetet störa djurlivet, till exempel klättra i boträd,
  • medföra hund som inte hålls kopplad,
  • göra upp eld annat än på iordningställda eldplatser,
  • anordna tävlingar som kan verka störande, till exempel orientering och bågskytte,
  • på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument med mera,
  • använda motordrivet fordon,
  • spela golf.

Fakta

Bildat: 1992
Areal: ca 23 hektar
Naturvårdsförvaltare: Skövde kommun
Kommun: Skövde

Ulveksbackarna är ett kommunalt naturreservat.

 

 


Get Microsoft Silverlight

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.