Stora Bjursjön

Stora Bjursjön. Foto: Örjan Nilsson

Fin badsjö

Stora Bjursjön är en vacker sjö med fin badplats på norra stranden. Naturreservatet består av tre delområden med strandskog, hällmarkstallskog, och många berg- och rasbranter. Området ingår tillsammans med Klyftamons naturreservat i ett stort område av vildmarkskaraktär.

Flera bränder

Området har fram till slutet av 1800-talet en historia med upprepade bränder. Men även senare har mindre bränder förekommit. Svedjenäva som har hittats i området är ett tecken på detta. I naturreservatet finns många gamla träd och död ved vilket är livsviktigt för flera mossor, insekter och andra arter.

Baltiska issjön

Området vid Stora Bjursjön och Klyftamon har ett stort geologiskt värde för att vi ska kunna förstå utvecklingen under den Baltiska issjöns tappning. Genom tappningen kalspolades området och kvar finns hällmarker och blockfält.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Stora Bjursjön men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
  • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svamp. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp.
  • klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar,
  • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.

Fakta

Bildat: 2009
Areal: 85 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Stora Bjursjön ligger ca. 2 km väster om sjön Lången, nordväst om Billingen i Skövde kommun.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.