Skåningstorpskärret

Vaxnycklar. Foto: Peter Flodin.

Kärr med orkidéer

Skåningstorpskärret ligger norr om Kärnsjukhuset, i norra delen av Skövde. Kärret är ett s.k. extremrikkärr. Kärret får sin vattenförsörjning genom ett flertal källor utmed Billingens östra sluttning. Kärrets vegetation är betingad av det kalkhaltiga vatten som väller fram i källorna. Kalkhalten är så hög att aktiv tuffbildning förekommer (kalk fälls ut kring växtdelar). I kärrets centrala del finns ett s.k. axagkärr. Här finner du orkidéerna blodnycklar, vaxnycklar, flugblomster och kärrknipprot.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Skåningstorpskärret men tänk på att det inte är tillåtet att skada växtligheten, exempelvis genom att hugga ned träd och buskar, plocka blommor eller gräva upp växter.

Fakta

Bildat: 1970
Areal: ca 2 hektar
Naturvårdsförvaltare: Skövde kommun
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet nås via en avtagsväg vid Mariestadsvägen eller anslutning från Billingeleden.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.