Silverfallet-Karlsfors

Genom en vacker lövskog rinner Karlsforsbäcken i Skövde kommun. Silverfallet är ett uppskattat utflyktsmål.
Silverfallet-Karlsfors. Foto: Länsstyrelsen.

Under ett tak av lövträd rinner Karlsforsbäcken genom skogen. På båda sidor bäcken växer ask och alm.

Silverfallet kastar sig handlöst utför den 50 meter höga branten. Om vintrarna fryser vattnet i vackra isformationer. Sommartid torkar bäcken ut helt.

Silverfallet är ett omtyckt utflyktsmål om våren, då blåsippor gullvivor och lungört blommar. Då sjunger härmsångare och grönsångare i den skira lövskogen.

Lämningar av alunbruk

Förr bröts kalksten och alunskiffer i sluttningen nära Silverfallet. Nu vittnar bara övergivna stenbrott och lämningar om Karlsfors alunbruk och kalkbruk.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Silverfallet-Karlsfors men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • plocka blommor, lavar, mossor eller svampar,
  • göra upp eld utom på anvisade platser,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • anbringa tavla, skylt, affisch eller annan störande anordning,
  • medföra okopplad hund,
  • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar är straffbart enligt 12 kap 2 § brottsbalken.

Fakta

Bildat: 1991
Areal: ca 46 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Silverfallen ligger på norra Billingen, utefter vägen mellan Berg och Karlsfors. Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.