Nohlmarken

Nohlmarken. Foto: Skövde kommun.

Restaurerad ängs- och hagmark

Nohlmarken ligger söder om Skultorps samhälle, söder om Skövde. Det ligger i en sluttning, på alunskiffer. Två källor och en mindre bäck finns i området. Nohlmarken har genom upprepade röjningar, slåtterarbete och betesdrift blivit Skövdetraktens artrikaste naturområde. Idag kan ett tiotal orkidéarter beskådas under sommaren, däribland ängsnycklar, flugblomster, brudsporre och kärrknipprot. Bra år kan de ses i tusental. Reservatet ligger inklämt mellan stora högar av rödfyr (bränd alunskiffer) och den centrala delen utgörs av ett rikkärr. Uppåt berget mot Falköpingsvägen finns torrare betesmark och ner mot Loringavägen en fuktig ängsmark. Rakt under Falköpingsvägen finns ett äldre kalkbrott med skyddad kalktuff (naturminne).

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Nohlmarken men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar,
  • medvetet störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd,
  • medföra hund som inte hålls kopplad,
  • göra upp eld,
  • använda motordrivet fordon,
  • cykla,
  • rida,
  • tälta.

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Skövde kommun
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Nohlmarken är ett kommunalt naturreservat

 

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet nås lättast via vägen mellan Skultorp och Loringa. Parkering finns intill vägen.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 

Stor ögontröst. Foto: Kaisa Malmqvist.
Nohlmarken är en av de viktigaste lokalerna för stor ögontröst. Foto: Kaisa Malmqvist.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.