Lycke-Lilla Höjen

Välkommen till Valleområdets nordligaste naturreservat! Lycke-Lilla Höjen består av ett mosaikartat kulturlandskap med åkrar, betesmarker och löv- och granskogar.

I norr finns en framträdande höjdrygg som går parallellt med bilvägen. I den sydvästra delen av naturreservatet är landskapet starkt kuperat med oregelbundna ryggar och kullar där det huvudsakligen växer barrskog. I den breda dalgången vid Staversäter ersätts skogen av öppna betesmarker och åkrar som delvis inramas av lövskog.  

I naturreservatet finns betesmarker med kalkgynnad flora, bland annat vid Björnasäter, Karstorp, Lilla Höjen och Stavesäter. Här växer arter som jordtistel, brudbröd, bockrot och rödkämpar. Det finns också ett rikkärr och ett alkärr i reservatet.  

Från höjdpartierna har du god utsikt över norra Vallebygden och Kinnekulle syns i fjärran. Det finns markerade stigar i naturreservatet som utgår från parkeringsplatserna.  

Har du sett filmerna om Arn? Det var i Lycke-Lilla Höjen som man fann miljön för Gudhems kloster i filmen.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Lycke-Lilla Höjen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada marken,
  • plocka blommor. gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen,
  • störa djurlivet,
  • medföra okopplad hund,
  • framföra motordrivet fordon annat än på därför upplåten väg,
  • parkera annat än på därför anvisad plats,
  • tälta eller uppställa hus- eller släpvagn,
  • göra upp eld annat än på därför iordningställd plats,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Fakta

Bildat: 1975
Areal: ca 173 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Lycke-Lilla Höjen ligger längs vägen mellan Öglunda och Berg. Två parkeringsplatser finns, där markerade stigar utgår.

Naturreservatsfolder

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservag

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Darrgräs. Illustration: Teresia Holmberg.
Darrgräs. Illustration: Teresia Holmberg.