Lerdala hassellunds domänreservat

Lerdala hassellund. Foto: Länsstyrelsen.

Blomsterrik hassellund

Lerdala Hassellund domänreservat ligger ca 2 km NNV om Lerdala. Området utgörs av en hassellund, som tidigare betats. Skogen domineras av ek och lind med inslag av björk, asp, ask och rönn. Hasselbeståndet ger reservatet sin prägel. Örter som du kan hitta är bl.a. blåsippa, gullviva och ormbär. Ruiner efter en gammal husbehovssåg och kvarn finns i området. Dessa byggnader har restaurerats.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Lerdala Hassellund men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra fordon,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • cykla eller rida,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning,
 • göra upp eld,
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
 • plocka växter eller växtdelar,
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
 • tälta,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 2 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Lerdala hassellund ligger cirka 1,5 mil nordväst om Skövde nära Sparresäters naturbruksgymnasium väster om Lerdala. Parkeringsplats finns vid skolan.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.