Klasborgs och Våmbs ängar

Klasborgs och Våmbs ängar. Foto: Skövde kommun.

Strövvänliga sluttningar och gamla dagbrott

Naturen är mycket varierande i Klasborgs och Våmbs ängar. Här ryms allt från Billingens barrskogsklädda diabasplatå, den storblockiga rasbranten med lövskog, ädellövskog längs sluttningarna, till små bäckar och beteshagar. Floran är rik. Här kan du finna gullviva, slåttergubbe, solvända och backtimjan. En informationscentral vid Simsjövägens östra del ovanför Cementas nerlagda dagbrott berättar om geologin och faunan i brottet där bl.a. berguv häckar.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Klasborgs och Våmbs ängar men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada eller borttaga träd, buskar eller andra växter eller att plocka blommor,
  • medvetet störa djurlivet, t.ex. klättra i boträd,
  • medföra hund som inte är kopplad,
  • göra upp eld,
  • anordna tävlingar,
  • på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument etc.
  • använda motordrivet fordon.

Fakta

Bildat: 1989
Areal: ca 89 hektar
Naturvårdsförvaltare: Skövde kommun
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Klasborgs och Våmbs ängar är ett kommunalt naturreservat

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Klasborgs och Våmbs ängar ligger på Billingssluttningen vid Våmb, strax väster om Skövde och söder om väg 49 mellan Skövde och Skara. Parkeringsplatser finns vid stora vägen samt vid Simsjövägen.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.