Gullakrokssjöarna

Gullakrokssjöarna. Foto: Länsstyrelsen.

Unika sjöar

Gullakrokssjöarna är två små sjöar som ligger i norra delen av Valle härad. De omges av lövskog och rikkärr.

Flera bäckar och källflöden förser sjöarna med kalkrikt vatten. I sjöarna finns ovanliga alger, flodkräfta och sällsynta snäckor och insekter.

Markerna runt sjön är mycket känsliga för slitage.

Föreskrifter för allmänheten

Tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motordrivet fordon,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • cykla eller rida,
 • flytta båt, kanot eller fiskredskap från annat vatten till Gullakrokssjöarna utan att de först grundligt rengörs och därefter torkas,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning,
 • elda,
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, ormbunkar, mossor, lavar eller svamp,
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
 • tälta eller förankra husbåt.

Fakta

Bildat: 1999
Areal: ca 17 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde

 

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Gullakrokssjöarna ligger i norra delen av Valle härad väster om Skaravägen.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.