Getaryggen

Getaryggen. Foto: Skövde kommun.

Ås med fin flora

Getaryggen är en ås som ligger väster om Hentorps bebyggelse och vid foten av Billingssluttningen. Åsryggen är 10–15 meter hög och är bevuxen med tät ädellövskog. Ek och ask dominerar, men alm, fågelbär, lind och lönn finns också. Under våren och försommaren blommar blåsippa, lungört, vårärt och gullviva. Ovanligare arter är t.ex. tandrot och vätteros.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Getaryggen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada eller borttaga träd, buskar eller andra växter eller att plocka blommor,
  • medvetet störa djurlivet, t.ex. klättra i boträd,
  • medföra hund som inte hålls kopplad,
  • göra upp eld,
  • anordna tävlingar,
  • på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument etc.,
  • använda motordrivet fordon.

Fakta

Bildat: 1989
Areal: ca 19 hektar
Naturvårdsförvaltare: Skövde kommun
Kommun: Skövde

Getaryggen är ett kommunalt naturreservat

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Getaryggen ligger väster om Hentorp.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.