Borgehall

Borgehall. Foto: Jan Mogol.

Fornborg i vild natur

Borgehall i Klyftamon är en s.k. fornborg, som har använts som ett slags försvarsverk och evakueringsplats eller gömställe under orostider och som gjordes i ordning redan under lugna förhållanden.

Nära sjön Stora Bjursjön reser sig ett bergområde brant uppåt. Sedan gammalt leder en stig upp i en klyfta och in i fornborgen, som ligger på bergets översida. Där branterna i sig själva inte gett tillräckligt skydd har borgen försetts med vallar eller murar av skarpt och spetsigt material som du fortfarande kan se rester av. Från höjden har du bl.a. utsikt mot den dal som gett Lerdala dess namn.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Borgehalls naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra fordon,
 • parkera fordon annat än på anvisad parkeringsplats,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • cykla eller rida,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning,
 • göra upp eld,
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
 • plocka växter eller växtdelar, t.ex. frö eller baljor av ärtvicker,
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
 • tälta.

Fakta

Bildat: 1998
Areal: ca 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Borgehall ligger nordväst om Lerdala, intill Stora Bjursjön.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.