Bäckagården

Bäckagården. Foto: Länsstyrelsen.

Ädellövskog

Bäckagården ligger på Billingens nordostsluttning, ca 1 km norr om Säters kyrka. Reservatet består av ädellövskog som domineras av ask, men med inslag av ek, asp, lind och al. Gamla hamlade askar och almar finns också i området. Skogen är rik på torrakor och lågor. Markfloran är rik, med arter som t.ex. storrams, ormbär, lungört och vårärt. Många mossor, lavar och svampar gynnas av de gamla ädellövträden och asparna.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Bäckagården men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • plocka eller gräva upp gräs, blommor, ormbunkar, mossor, lavar eller svamp,
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning,
 • medföra okopplad hund,
 • framföra motordrivet fordon,
 • cykla eller rida,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • tälta,
 • göra upp eld,
 • sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd eller buskar är straffbart enligt 12 kap 2 § brottsbalken.

Fakta

Bildat: 1995
Areal: ca 8 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet nås lättast från gamla vägen mellan Skövde och Mariestad.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.