Attebo

Attebo. Foto: Henrik Roos.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Attebo naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • elda,
  • utplantera växt- eller djurart,
  • samla in insekter, lavar och mossor,
  • cykla,
  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna idrottstävling.

Fakta

Bildat: 2012
Areal: ca 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götaland län
Kommun: Skövde

 


Get Microsoft Silverlight

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.