Skålltorp

Skålltorp. Foto: Henrik Roos.
Gamla hagmarker och fuktiga sumpskogar skapar variationsrikedom i naturreservatet Skålltorp. 

Gamla ekar

Skålltorp ligger i ett landskap rikt på gamla ekar. Stora delar av reservatet har tidigare varit betesmark och många grövre ekar uppvuxna i ett öppnare landskap än dagens finns kvar. Hagmarkerna ska nu restaureras och åter betas i syfte att bevara de växter och djur i landskapet som är beroende av gamla ekar.  

Gamla och solbelysta ekar är viktiga för många hotade insekter och lavar. I området finns även värdefulla lundväxter, bland annat har tibast hittats på flera ställen. Tibast är en vacker men, för oss människor, giftig växt.  

Längs reservatets två bäckar växer fina sumpskogar med grova aspar och alar. De fuktiga lövpartierna ska lämnas att utvecklas fritt till glädje för det rika växt- och fågellivet.

Vacker fågelsång

I reservatets södra del ligger en damm som på försommaren bjuder på en smått öronbedövande fågelsång vilken skvallrar om att Skålltorp är hem till många trastar, flugsnappare och sångare.  

Det är svårt att ta sig fram i området då det inte finns några stigar som leder en rätt mellan bäckar och sumpskogar. Så den vackra fågelsången i den täta asp- och alskogen avnjuts nog bäst på håll.    

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Skålltorp men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • elda,
  • utplantera växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 2009
Areal: ca 15 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skara


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Skålltorp ligger ca 2 kilometer norr om Axvall i Skara kommun.

 

Mindre flugsnappare. Foto: Kent-Ove Hvass.
Mindre flugsnappare. Foto: Kent-Ove Hvass.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.