Brunsbo äng

Brunsbo äng är ett omtyckt utflyktsmål.
Här på Brunsbo äng låg en gång medeltidsbyn Jernsysla Övre. Än idag ser man lämningar av de fägator, bygator och stensträngar som skilt de små tegarna åt.

Men Brunsbo äng var boplats för människan långt innan dess. Här finns även spår av människan från yngre stenålder, romersk järnålder, vikingatid och medeltid.  

Det var i början av 1400-talet som biskop Brynolf köpte markerna runt Jersysla Övre och bybefolkningen drevs bort. Biskopen ville ha marken som slåtteräng. Slåtterängen var en mycket viktig del av det medeltida jordbruket. Det var där man fick vinterfoder till boskapen: hö, torkat löv och späda kvistar. Tänk att det för 100 år sedan fanns över 1,2 miljoner hektar äng i Sverige. Idag är Brunsbo äng en av Sveriges största kvarvarande slåtterängar av äldre typ. Området sköts numera med både slåtter och bete.  

I Brunsbo äng finns ett mycket stort antal gamla och grova ekar som var och en kryllar av liv. Här trivs mossor, lavar, svampar och insekter. Många fågelarter utnyttjar träden som boplats eller för födosök, exempelvis göktyta. Det finns inget annat träd som är så viktigt för den biologiska mångfalden som just ek.  

Ängen är ett populärt besöksmål. Ta med picknickfilten och bred ut den under någon av de stora ekarna.

Fakta

Bildat: 1983
Areal: ca 104 ha
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skara

Brunsbo äng ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddad natur, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Kör från Skara på gamla Axvallavägen söder om och parallellt med väg 49. Vik av norrut efter några km vid skylt "Brunsbo äng naturreservat". Markerad P-plats finns.

Naturreservatsbroschyr

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.